Agro Leliwa

Stoły do pakowania

W ofercie obiorcze stoły pakerskie przeznaczone do usprawnienia procesu pakowania owoców. Konstrukcja wykonana ze stali czarnej lakierowanej proszkowo, wały napędowe cynkowane galwanicznie. Rynna na puste opakowanie. Rynna zjazdowa na pełne kartony.
 
Stół „return” posiada dodatkową opcję „krążenia” na taśmie odbiorczej owoców w procesie pakowania.Rożne długości robocze przenośników w zależności od potrzeb klienta. Możliwość podłączenia do każdej sortownicy obecnej aktualnie na rynku np Perfect, Greefa, Aweta itp. Napęd trójfazowy. Taśma z atestem spożywczym. Wyposażone w niezależne oświetlenie.W zależności od potrzeb: stanowiska wagowe, fotokomórka do zatrzymywania taśmy odbiorczej, stała lub zmienna prędkość taśmy odbiorczej (falownik). Zsypy pustego opakowania z antresoli.

 
Jako dodatkowa opcja do zespołu stołów  pakerskich i stołów typu Return oferujemy system centralnego odbioru owoców drugiej kategorii na przenośnik równoległy do maszyny sortującej a dalej przenośnikiem typu elewator do skrzyniopalety.

Jako opcja dodatkowa do zespołu stołów pakerskich i stołów typu Return oferujemy system centralnego odbioru pełnych kartonów.

Dwie powyższe opcje szczególnie przydatne dla klientów gdzie warunki lokalowe (wąska hala w przechowalni) nie pozwalają na zastosowanie zsypni na pełne kartony.
 
W ofercie oprócz powyższych przenośniki płaskie (stoły odbiorcze proste) w każdej konfiguracji długości i szerokości.