W związki z pandemią koronawirusa firma wznowi pracę 4 maja 2020r.